Ayurveda Beauty Tips

" Dharmaarthou sthreeshu lakshmishcha sthreeshu lokaaha prathishtithaaha | Suroopaa yauvanasthaa yaa lakshanairyaa vibhooshithaa || Yaa vashyaa shikshithaa yaa cha saa sthree vrishyatamaa mathaa| " Dharma (principles), Money or Lakshmi (godess…

0 Comments
Close Menu
×
×

Cart