mamsa-dhatu

Ayurveda definition of Mamsa Dhatu ( Muscle tissue )

mamsa dhatu,mamsa dhatu ayurveda

mamsa dhatu,mamsa dhatu ayurvedaFormation of mamsa dhatu or muscle

shonitham swaagnina pakwam vayunaacha ghanikrutam
tadeva maamsam jaaneeyat sthiram bhavati dehinaam

Subscribe to RSS - mamsa-dhatu