ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆರೈಕೆಗಳು (Oily skin care tips in kannada)

ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೆ ದಣಿದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ  ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸುಲಭೋಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ . Read this article in english Ayurvedic Home Remedies, Tips, Face packs for Oily Skin ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಎಂದರೇನು ? ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸೆಬಾಸಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಚರ್ಮವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ . …

ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆರೈಕೆಗಳು (Oily skin care tips in kannada) Read More »