ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳು constipation remedies kannada

ಆಯುರ್ವೇದವು , ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸರಳವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ ( ghee ), ಜೀರಿಗೆ (Cumin seeds ) , ಹುರುಳಿ ಕಾಳು (horse gram ), ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಷಯದ ಕೋಷ್ಟಕ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಎಂದರೇನು ? ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು – ಆಯುರ್ವೇದ ನೋಟ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಉತ್ತಮ  10 ನೈಸರ್ಗಿಕ  ಆಯುರ್ವೇದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು Read this article in English …

ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳು constipation remedies kannada Read More »